Impressum

Fol.mk

është një webfaqe e lajmeve që ka qëllim  informimin  e publikut   saktë ,  shpejtë dhe   drejtë.  Webfaqja Fol.mk është krijuar me qëllimin që të bëhet mediumi më i besueshëm, tërheqës dhe i shpejtë në transmetimin e lajmit. Me një paraqitje ndryshe dhe një përmbajtje të pavarur, mediumi synon profesionalizëm dhe cilësi që shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Fol.mk botohet nga Fol media , ndërsa zyra qendrore ndodhet   në Tetovë:

NT:4028016529059

Kryeredaktore

Teuta Arifi

[email protected]

Marketing:

Foto/video: Idriz Idrizi

Adresa: Rr. E Ilindenit blok 77 D4

Tel: +389 44 330 777

e-mail: [email protected]

Marketing: [email protected]