Shkruan Mr Huzeir Mustafi

Muhamed Zeqiri dhe disa shqiptarë tjerë të LSDM-së dhe koaliconit “Mozeme” duhet urgjentisht të distancohen nga LSDM, dhe të ju kërkojnë falje shqiptarëve që i mashtruan duke ju premtuar drejtësi në emër të një personi që pasion ka gënjeshtrën, intrigën dhe dallaveren.

Është momenti i fundit ku ndoshta mund të reflektoni dhe të pendoheni, që ju ishit ndërmjetsuesit që këta mashtrues i futet edhe nëpër shtëpitë e shqiptarëve, për ndryshe do të ju vulosen në ballë disa epitete që askush dhe me asgjë nuk do të mund të i shlyej!