Dita e iluministëve mbarësllovenë “Shën Cirili dhe Metodi” – 24 Maji 2022 (e martë) është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, njoftoi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.Nga Ministria të gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ua uroi festën.