Ministria e Shëndetësisë kumtoi se do të zbatojë skrining me teste të shpejta të antigjenit, në të cilin do të përfshihen 8,178 nxënës në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit, në kuadër të aktiviteteve për testime parandaluese me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të hershëm nga KOVID-19 në shkollat fillore dhe të mesme.

Pas harmonizimit të marrë paraprakisht me shkrim nga ana e prindërve ose kujdestarëve të nxënësve, siç theksohet, testimet të cilat do të fillojnë javën e ardhshme, do të përfshijnë gjithsej 364 shkolla fillore dhe 109 shkolla të mesme në të gjithë shtetin. Mbledhja e pëlqimeve për testimin e nxënësve në shkolla filloi prej sot.

Nga Ministria e Shëndetësisë informojnë se skriningu në shkolla do të realizohet pas një përzgjedhje të rastësishme të nxënësve, ndërsa testimin do ta bëjnë punonjësit shëndetësorë, të cilët do t’I testojnë nxënësit në vetë shkollat, në një hapësirë të caktuar nga ana e shkollës.

Testimi zgjat më pak se një minutë, është pa dhimbje dhe i sigurt dhe është si çdo shtupë e marrë nga fyti ose zgavra e hundës. Shqyrtimi në shkolla do të mundësojë marrjen e të dhënave përkatëse mbi përhapjen e mundshme asimptomatike të virusit Kovid-19, dmth. Nëse ai përhapet nëpër shkolla dhe çfarë është transmetimi.

Shumica e testeve do të bëhen në komunat e Tetovës – 546, Kumanovë – 489, Manastir – 378, Prilep – 309 dhe Gostivar – 296. Brenda shkollave të komunave dhe qytetit të Shkupit, shfaqja do të mbulojë 766 nxënës, theksojnë nga Ministria dhe apelojnë që prindërit dhe kujdestarë të lejojnë studentët të marrin pjesë në testimin parandalues, në mënyrë që të marrin të dhëna përkatëse mbi transmetimin e Kovid-19 nëpër shkolla, si dhe të identifikojnë raste asimptomatike te nxënësit dhe nxënësit e shkollave të mesme.

Me dhënien e mbështetjes së skriningun, dukshëm do të kontribuohet që të merren të dhëna relevante të bazuara në dëshmi, të cilat do të mundësojnë marrjen e vendimeve të mëtejshme të përshtatshme në interes të fëmijëve dhe nxënësve. Kjo do të mundësojë zhvillim më të sigurt të mësimit, si dhe mbrojtje më të madhe të shëndetit të nxënësve, qëndron në kumtesë..