Ndotja e ajrit ambiental në rajonin e Shkupit është tema e takimit që sot do të mbahet në Qytetin e Shkupit.

Takimin e organizon kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trajanovski dhe në të janë të ftuar të gjithë kryetarët e komunave të rajonit të Shkupit.