…Gjuha shqipe në vazhdimësi nuk guxon më të jetë temë e propagandave partiake aq më pak nga BDI-ja e cila shum herë këtë dekadë e shpalli zyrtare .

Duhet thënë të vërtetën gjuha shqipe me propozim ndryshimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike që përbëjnë 20 % në Maqedoni do të METASTAZOJË në përdorim edhe në disa sfera publike dhe kaq.Mbase është e kuptueshme se kjo do të thotë përparim por jo edhe status të barabartë, madje aritshmëria e barabarësisë poashtu është e kuptueshme se kërkon vullnet politik dhe numrin përkatës të votave në kuvend. Bazuar në këtë nuk ka vend për pompozitet dhe egzagjerime perverse.

Andaj sa në shumë që z. Bujar Osmani e egzagjëron këtë çështje në stilin propagandues aq më shumë e njëjta partisë së tijë do ti kthehet bumerang si gjeneratore e mashtrimit !

( q. aliu )