Angellov: E shqyrtuam nevojën e pjesëmarrjes së armatës në sigurimin e spitaleve

Udhëheqësi i Shtabi kryesor për menaxhim me kriza, Stojançe Angellov pas mbledhjes së parë dhe se në mbledhje është shqyrtuar Plani aksional.

Shtabi kryesor i krizës, me të cilin udhëheq drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, Stojaçe Angellov, në mbledhje përgatiti planin aksional për menaxhim me kriza.

Plani do t’i propozohet Komitetit Drejtues dhe Qeverisë dhe ata duhet të miratojnë atë.

Pas mbledhjes, Angellov njoftoi se është paraparë se në Shtabin e krizës duhet të ketë përfaqësues të OJQ për të pasur transparencë më të madhe dhe po ashtu është shqyrtuar nevoja e pjesëmarrjes së armatës për të siguruar objektet spitalore.