Teuta Arifi ka njoftuar për projektin e radhës i cili ka përfunduar me sukses. Tabelat e mençura dhe projektorët u vendosën në SHF “Rexhep Voka” në Shipkovicë për tu mundësuar nxënësve mësim sa më praktik dhe më të mirë.

Sh.F. “Rexhep Voka” në Shipkovicë furnizohet me tabela të mençura dhe projektorë!

Me digjitalizimin e procesit edukativo-arsimor rrisim cilësinë e mësimdhënies dhe mësimxënies në shkollat tona!