Arsimi shqip në Maqedoni edhe në vitin 2016 nuk bëri ndonjë progres të madh, pasi që problemet të cilat datojnë me vite edhe këtë vit që lëmë pas nuk u menjanuan.

Arritje më e madhe e 2016 për arsimin shqip ishte hapja e një universiteti të ri shqip mirëpo edhe kjo arrije u bë me shumë mangësi. E para, ky universitet u ballafaqua me mungesë kuadri si dhe me mungesë buxheti dhe hapësire, të cilat u premtua që do të zgjidhen ne 2017-ën.