Është paraqitur një mënyrë e re dhe simpatike për denocimin e anomalive infrastrukturore në Tetovë.

Bëhet fjalë për denoncim përmes figurës së njohur nga filmat vizatimorë “Barum Barum”. Siç mund të shihni në foto, ai me fotoshop vendoset në pozitë të habitur pranë vendeve ku ka anomalia të tilla, të cilat, dorën në zemër, nuk janë të pakta në qytetin rrëzë Sharrit. Habia e parë e “Barum Barumit” gjatë “qëndrimit” të tij në Tetovë është me këtë semafor.

.