“Për BDI-në është e rëndësishme që të pranohet doktrina jonë për barazi në të gjitha drejtimet, dygjuhësia, barazi institucionale, sidomos në poste drejtuese dhe barazia ekonomike, reformim i thellë i sistemit gjyqësor dhe plani i qartë i afatizuar për integrimin e Maqedonisë në BE dhe në NATO”