Përmes aplikacionit që shfaqet në gjuhën maqedonase, funksionarët e BDI-së çdo ditë lansojnë dhe shpërndajnë propagandë për të ftuar diasporën për të shfrytëzuar të drejtën e votës për të votuar.  Shumë mërgimtarë kanë reaguar në adresë të INA duke theksuar se kjo është skandaloze dhe se kur i bie në sy ky aplikacion, ata nuk kuptojnë dhe janë të irituar me njoftimin në gjuhën maqedonase. Një pjesë e shoqatave të diasporës kanë ftuar për bojkot, ndërsa një pjesë tjetër ka ftuar për mobilizim, por duke ardhur në vendlindje për të shfrytëzuar të drejtën e votës.

diaspra