Arben Taravari

Në çastin kur po hy në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor premtoj solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të humanitetit. Ndaj mësuesve do ta ruaj mirënjohjen dhe respektin e duhur. Profesionin tim do ta ushtroj me ndërgjegje e me dinjitet. Shëndeti i pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe. Do t’i respektoj e do t’i ruaj fshehtësitë e atij që do të më rrëfehet. Do ta ruaj me të gjitha forcat e mia nderin e traditës fisnike të profesionit të mjekësisë. Kolegët e mi do t’i konsideroj si vëllezër të mi. Në ushtrimin e profesionit ndaj të sëmurit tek unë nuk do të ndikojë përkatësia e besimit, e nacionalitetit, e racës, e politikës, apo përkatësia klasore. Që nga fillimi do ta ruaj jetën e njeriut në mënyrë apsolute. As në kushtet e kërcënimit nuk do të lejoj të keqpërdoren njohuritë e mia mjekësore që do të ishin në kundërshtim me ligjet e humanitetit. Këtë premtim po e jap në mënyrë solemne e të lirë, duke u mbështetur në nderin tim personal.
Ky është betimi i Hipokratit ndaj të cilit kam dhënë fjalën time. Betim ndaj të cilit çdo mjek duhet të funksionojë.
Ministria që drejtoj është në fillimet e detyrave të saj të reja dhe në vazhdim të atyre të mëparshme.
Jemi të angazhuar në përmbushjen e tyre.
Zoti na ndihmoftë!

Во моментот кога стапувам во редовите на членовите на медицинската професија. Јас свечено ветувам дека ќе го ставам својот живот во служба на хуманоста. Кон учителите ќе ја задржам потребната благодарност и почит. Мојата професија ќе ја вршам со совест и достоинство. Здравјето на мојот пациент ќе биде мојата најголема грижа. Ќе ги почитувам и чувам тајните на оние кои ќе ми се исповедаат. Јас ќе продолжам со сета моја сила да ја сочувам честта на благородната традиција на медицинската професија. Моите колеги ќе ги сметам како свои браќа. Во вршењето на професијата кон пациентот, нема да влијае верска, национална, расна, политичка или класната припадност. Од почетокот апсолутно ќе го чувам човечкиот живот. Ниту под закана, нема да дозволам злоупотреба на моите медицински знаења, што би било во спротивност со законите на хуманоста. Ова ветување е дадено свечено, слободно, потпирајќи се на мојата лична чест.
Ова е Хипократовата заклетва, на кого го дадов мојот збор. Заклетва под која треба да функционира секој лекар.
Министерството што го водам е на почетокот на извршување на нови како и продолжување на претходните должности.
Ние сме посветени на нивно исполнување.
Господ нека ни е на помош!