Për herë të parë në historinë e Maqedonisë, Bruto – borxhi i jashtëm ka arritur 8 miliardë dollarë, ose konkretisht, që nga tremujori i tretë i vitit 2016 ka arritur 8.4 miliardë dollarë ose 7.5 miliardë euro.

Sipas Bankës Popullore, vetëm për tre muaj, ose në të tretën në krahasim me tremujorin e dytë ekonomik, borxhi i jashtëm bruto u rrit për 623.6 milionë euro. Rritja absolute e borxhit ka reflektuar rritjen në lidhje me përqindjen e borxhit e cila tani ka arritur 78.1% të BPV-së.

Të dhënat tregojnë se në bazë të nivelit tremujor, rritja e borxhit të jashtëm ka te “shteti”, kështu që nga 2.1 miliardë euro ajo në fund të shtatorit ka arritur një nivel prej 2.6 miliardë euro.

Ritmi në të cilën vendi mbahet, brenda dhe jashtë vendit, ishte vënë re edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare financiare të cilat dërguan rekomandime për të konsoliduar financat publike dhe për të reduktuar deficitin, që të jetë e mundur të ngadalësohet tempoja e borxhit.