Nga 1 janari ka hyrë në fuqi ligji për skijim me të cilin rregullohen të drejtat dhe obligimet e qendrave të skijimit dhe mënyrën e marjen së licencës për realizimin e veprimtarisë, dhënies ndihmë në teren, vozitësit e motor skijave etj.

Një nga ndalesat e shumta është që motor skijat të mos mund të vozisin shumë shpejtë por 40km në orë, ndërsa dënimet janë shumë të mëdha dhe parashihet nga 5 deri në 50 mijë denarë.