Deri më tani, asnjë ankesë nuk i është paraqitur Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) në lidhje me procedurën e votimit ose përcaktimin e rezultateve të votimit nga ndonjë bartës i listës së kandidatëve për zgjedhjet lokale, transmeton 360 shkallë.

KSHZ -ja ka marrë ankesa për mbrojtjen e votës personale në ditën e zgjedhjeve dhe 217 janë pranuar.

Kundërshtimi i procedurës së votimit paraqitet brenda 48 orëve pas përfundimit të votimit, dhe kundërshtimi ndaj procedurës për përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve paraqitet brenda 48 orëve nga shpallja e rezultateve fillestare. Përfundimi i afateve, siç shpjegohet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, varet nga koha kur përfundoi votimi në secilën prej komunave.

KSHZ është e detyruar të marrë një vendim brenda 72 orëve pas marrjes së ankesës, dhe vendimi dorëzohet në kuti postare elektronike për marrjen e adresës me shkrim (adresën elektronike) dhe vendimi konsiderohet i paraqitur brenda pesë orëve nga dorëzimi në kutinë postare elektronike.

Kundër vendimit të KSHZ -së, ankuesi mund të paraqesë padi në Gjykatën Administrative brenda 24 orëve nga marrja e vendimit.

Padia nga personi që e paraqet në Gjykatën Administrative bazohet në bazat dhe pretendimet e ngritura në kundërshtimin pas të cilit është marrë vendimi i shkallës së parë.

Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, në gjithsej 34 komuna u zgjodhën kryetarët e komunave. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ), në 22 komuna kryetarët e rinj të komunave janë nga VMRO-DPMNE, në nëntë komuna janë nga LSDM, dhe në tri komuna kandidatët e BDI-së kanë fituar më së shumti vota.

Sipas rezultateve paraprake të shpallura nga kryetari i KSHZ-së, Aleksandar Dashtevski, në rrethin e dytë në shumicën e komunave do të zgjidhet mes kandidatëve të LSDM-së dhe VMRO-DPMNE-së, ndërsa në shtatë komuna në raundin e dytë janë kandidatët e Aleancës për Shqiptarët dhe BDI-së. Në dy komuna në raundin e dytë janë kandidatët e BDI -së dhe Lëvizjes Besa.

Në dy komuna, Mavrovo Rostushe dhe Centar Zupa, procedura zgjedhore do të përsëritet për shkak të mospërmbushjes së kërkesës ligjore, e cila parashikon që një e treta e votuesve të regjistruar të shkojnë në votim.

Përdryshe, raundi i parë i zgjedhjeve lokale u mbajt të dielën më 17 tetor, ndërsa rrethi i dytë do të zhvillohet më 31 tetor, ku do të dihet rezultati definitiv se kush, cilat komuna i ka fituar.