Devijohet qarkullimi në rrugën magjistrale Grupçin–Tetovë

Ndryshim në regjimin e trafiku do të ketë sot në rrugën magjistrale Grupçin – Tetovë, në pikë pagesën Zhelinë.

Lidhja Auto Moto e Maqedonisë informon se ndryshim të regjimit të komunikacionit do të ketë për shkak vendosjes së sistemeve induktive në rrugë.

Ndryshimi i regjimit të komunikacionit do të vlejë vetëm një ditë.