Fettah Efendi, Botoi punimet hulumtuese të studentëve në projektin Trashëgimia e Përbashkët Osmane

Shoqata për edukim dhe mendim Fettah Efendi, Botoi punimet hulumtuese të studentëve në projektin Trashëgimia e Përbashkët Osmane. Shoqata Fettah Efendi ka për qëllim që të edukoj dhe përgatisë gjenrata të reja të shëndosha si në aspektin moral po edhe atë shkencor. Në projektin Trashëgimia e Përbashkët Osmane kjo shoqatë realizoi një sër lirgjërata të ndryshme nga profesor të rëndësishëm nga Universitete të ndryshme nga R e Turqisë. Në përmbylljen e këtij projketi ata realizuan edhe disa punime shkencore ku ata edhe i botuan në një libër gjitha punimet që i realizuan srudentët nfa Universitet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut.

VİDİNLİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA’NIN OSMANLI MATEMATİK TARİHİ’NDEKİ YERİNE DAİR BİR İNCELEME
*Zehra ABDULA

REFLEKSIONET PSIKOTERAPEUTIKE TË SHTËPISË SË SHËNDETIT TË XHAMISË SULEJMANIJE NË KUJDESIN E SHËNDETIT MENDOR TË SHOQËRISË
*Besar RUFATI

SHQYRTIME RRETH FERMANIT TË REFORMAVE NË SHTETIN OSMAN
*Semran MURTEZANI

II. MAHMUD DÖNEMİNDE RUMELİ’YE GÖNDERİLEN FERMANLAR: KOSOVA VE MANASTIR ÖRNEĞİ
*Hanife ETHEM

PROCESI I ISLAMIZIMIT TË SHQIPTARËVE TË VILAJETIT TË KOSOVËS (SHEK. XV-XVII)
*Hasan SALIU

İSHAK PAŞA’NIN OĞUL/EVLATLIK OLDUĞUNA DAİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
*Hacer SÜLEYMAN

VARRET MYSLIMANE ME MBISHKRIM OSMAN NË RRETHIN E DERVENIT TË SHKUPIT
*Omer ARSLLANI

XV. VE XVI. YY OSMANLI’DA TILSIMLI GÖMLEKLERDE SANAT
*Nagihan İSMAİLİ

OBJEKTET E TRASHËGUARA NGA PERANDORIA OSMANE NË RAJONIN E KUMANOVËS DHE LIKOVËS
*Suhejra AZEMİ