Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar në R.e Kosovës për INTERPRETIMIN e Kushtetutës !

Shkruan Qenan Aliu

( Me shkas ; Mocioni, qeveria në detyrë, presidenti, zgjedhjet)

Pra dilemat zgjidhen duke pritur dhe madje detyrimisht duke respektuar vendimin e AUTORITETIT PËRFUNDIMTAR në R. e Kosovës. Ajo është Gjykata Kushtetuese.

Por kuptohet ekskluzivisht të një vendimi të PANDIKUAR nga politika në asnjë formë dhe asnjë dimension.

Ja se çka shkruan në nenin 112 paragrafi (1) dhe (2) të Kushtetutës së Kosovës.

#Kapitulli VIII Gjykata Kushtetuese#

(Neni 112 [Parimet e Përgjithshme] )

1. Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën.

2. Gjykata Kushtetuese është plotësisht e pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj.

——————————-