Qytetarët e Haraçinë kanë mendime të ndryshme sa i përket përfundimit të procesit zgjedhorë. Një pjesë e tyre janë optimist dhe presin ndryshime ndërsa pjesa tjetër nuk presin përmirësime.