Ja disa nga shenjat e fundit të botës sipas profetit Muhamed

Kijameti do të vijë kur:

• Kur do të konsiderohet për turp të vepruarit sipas urdhrave Kuranore.

• Kur njerëzit e pabesë (jo të besueshëm) do të konsiderohen si të besueshëm dhe të besueshmit do të konsiderohen të pabesueshëm (të pabesë).

 • Kur të jetë (të bëhet) nxehtë në dimër.

• Kur të rritet gjatësia e ditëve, një udhëtim i disa ditëve do të bëhet çështje e disa orëve.

• Kur oratorët dhe ligjëruesit të gënjejnë haptazi.

• Kur njerëzit të grinden për çështje të parëndësishme.

• Kur gratë me fëmijë (që mund të kenë fëmijë) të irritohen për shkak të lindjes së pasardhësve, ndërsa gratë shterpa të ngelen të lumtura për shkak të mos pasjes përgjegjësi për pasardhës.

• Kur shtypja, xhelozia dhe lakmia të bëhen gjëra të përditshme.

• Kur njerëzit me të madhe t’i ndjekin pasionet dhe teket e veta.

• Kur gënjeshtra të mbizotërojë mbi të vërtetën.

• Kur dhuna, gjakderdhja dhe anarkia të bëhen gjëra të zakonshme.

• Kur imoraliteti të kalojë në paturpësi dhe të bëhet publikisht.

• Kur çështjet legjislative që kanë të bëjnë me Fenë të mbesin në duar të elementëve më të këqij të Ummetit (bashksisë) dhe nëse njerëzit i pranojnë ata dhe kënaqen me konkluzionet e tyre, atëherë të tillët nuk do ta ndiejnë aromën e Xhennetit.

• Kur pasardhësi (fëmija) të bëhet shkaktar i zemërimit dhe hidhërimit (për prindërit e tij).

• Muzika dhe instrumentet muzikore do të gjenden në çdo shtëpi.

• Njerëzit do të kënaqen me homoseksualitet.

• Do të ketë shtim të madh të fëmijëve jo legjitim.

• Do të ketë shtim të madh të kritikëve, thashethemexhinjve, përgojuesve dhe përqeshësve brenda shoqërisë.

• Njerëzit do të krijojnë lidhje me të huajt dhe do t’i presin marrëdhëniet me të afërmit dhe të dashurit e tyre.

• Hipokritët do t’i kontrollojnë çështjet e shoqërisë dhe njerëzit e ligë dhe imoralë do të jenë në udhëheqje të institucioneve biznesore (tregtare).

• Xhamitë do të dekorohen, mirëpo zemrave të njerëzve do t’iu mungojë udhëzimi.

• Oborret e Xhamive do të zbukurohen dhe do të ndërtohen mimbere (vendi ku Imami mban hutben) të larta.

• Banditët dhe të ligjtë do të mbizotërojnë.

• Pije të ndryshme alkoolike do të konsumohen së tepërmi