Google kohën e fundit përsosi aplikacionin e saj Maps me një opcion të ri i cili do të ndihmoj  dhe paralajmroj në kohën e duhur për aksidentet rrugore në afërsi.

Opcioni i ri në Maps quhet,,Traffic Nearby” .Ai na mundëson  të jemi në dijeni për kaosin rrugor që ndodhe në afërsië e  lokacionit tonë me qëllim që të zgjedhim rruën me më pak trafik dhe më të afërt.

Maps mund të përdoret edhe pa përdorimin e duarve vetem me përdorimin e zërit ,poashtu funksionon pa kod si dhe kycjen e mënyrës se përdorimit.

Opcioni ,,Traffic Nearby” ende nuk është funksional ne iOs në Apple.