LSDM kishte dorëzuar ankesa të cilat kishin të bëjnë me shumë institucione, kanë akuzuar ministrinë e drejtësisë se po zgjedh noter, postën se po bën punësime dhe pse bëhen punësime të aktorëve në Teatrin për fëmijë dhe të rritur.

Nga institucionet paraprake kanë sqaruar se ministria e drejtësisë akoma nuk ka dorëzuar vendim për zgjedhje të noterëve, posta kanë sqaruar se punësimet janë bërë konform miratimeve nga ministria e financave për punësime me buxhet nga viti i kaluar, gjithashtu teatri ka thënë se janë punësuar dy aktorë edhe pse mjete financiare tashmë janë siguruar.