Shhkruan: Qenan Aliu

Miq të dashur,

Ç`kupojmë me kredibilitetin e një force politike ?

Thjesht çfar kuptohet edhe me raportin tonë me njëri tjetrin ? Pra mbajtja e fjalës së dhënë, e premtimeve, përputhshmëria e asaj që thua me atë që bën etj,etj.

Problemi kryesorë që ka klasa e jonë politike, në raport me publikun është se asaj veç më i mungon përfundimisht KREDIBILITETI.

Edhe përkundër slloganeve lajthitëse se ,,Ne guxojmë,, Ne veprojmë,, , ,,Bashk drejt Evropës,, etj etj, nuk ka gjë me realitetin dhe praktikën. PRA

– A jemi bahkë në BE dhe NATO ? – JO
– A guxuan ti zbardhin rrastet e montuara ? JO, edhe tjera u çfaqën.
– A vepruan politikisht për barazinë ? JO

Me çka mbulohen këto premtime të parealizuara. Me mashtrime, me shirita të kuq dhe me diçka që ja ne nuk e premtuam këtë por ja e bëmë.

Nuk ka qeveri në botë që lavdërohet me parat publike se ja ne e ndërtuam këtë sallë sporti, këtë rrjet të kanalizimit, këtë rrugë këtë e atë. Sepse fundja ata janë obligime ligjore , për ate edhe egzistojnë qeveri në shtetet.

Kredibiliteti i forcës politike mbështetet sipas zbatimit të politikave publike dhe realizimit praktik të tyre

qenan