Deri në mesnatë kalon afati që ankesat e parashtruara në KSHZ të punohen dhe KSHZ të vendos lidhur me ato, informon Zhurnal.

Një pjesë e tyre lidhet me procesin zgjedhor ndërkohë që kundër vendimit partitë kanë mundësi që brenda 24 orëve të bëjnë ankesa në gjykatën administrative.

KSHZ ka mundësi që zyrtarisht të bëj të pavlefshëm ndonjë vendvotim nëse konstatohet se ka shkelje.