1 784 416 votues ka gjithsej në listën e zgjedhësve. 230 122 votues janë në listën e posaçme të diasporës prej të cilëve vetëm 20 573 persona janë paraqitur për te votuar në diaspore.

Në listën e zgjedhësve të drejtë vote kanë edhe 215 te burgosur