Përvec mundësive të shumta teknike , Viber përmban atë që është më e rëndësishme – është plotësisht i lirë dhe çdo gjë që ju duhet të bëni për ta përdorur është lidhja në internet.Por,jo gjithqka është e qartë sa i përket këtij aplikacioni.

Me siguri  të gjithë keni lexuar në lidhje me dobësitë e tij, por një nga gabimet e tij që e bëjnë pothuajse të gjitha përdoruesit e Viber është besueshmëria ndaj këtij aplikacioni.

A e dini se mesazhet që ju dërgoni përmes Viber thirrje që bëjnë duke përdorur këtë rrjet, ata thjesht mund të ndërpriten, përgjohen, vjedhen? Në internet ka programe falas për të krijuar probleme.

Kështu,  gabim i madh qëndron në zbulimin e të dhënave personale dhe informacionit  që është (ose duhet të jetë) e fshehtë dhe në dispozicion vetëm për rrethin e ngusht të njerëzve.Edhe thirrjet telefonike të zakonshëm nuk janë të përjashtuar nga ky problem, por janë shumë më të mbrojtur dhe të sigurt.Prandaj, Viber duhet të përdorin për të shkëmbyer informacion bazë, kurse bisedimet serioze duhet të bëjë nëpërmjet kanaleve të tjera.

Pra, të jeni të kujdesshëm,sepse dikush mund të monitorojë thirrjet tuaja apo të lexoj mesazhet tuaja.