LPM-ja e kontestoi para Gjykatës Kushtetuese ad hok trupin për media

Lëvizja Popullore për Maqedoni sot deri te Gjykata Kushtetuese ka ngritur një Iniciativë për vlerësimin e kushtetueshmërisë të zgjedhjes së anëtarëve të ad hok trupit për medie, informuan nga LPM-j.

“LPM vlerëson se rregulli i Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e katër anëtarëve në ad hok trupin për medie në linjë partiake të VMRO-DPMNE-së dhe LSDM-së nuk është në pajtueshmëri me Kushtetutën e shtetit”, deklaruan nga LPM-ja në pres konferencë.