Maqedoni: Për pesë vjet deputetët kanë marrë gati 3 milionë euro për harxhime rruge

Në periudhën prej vitit 2015 deri në 2019, deputetëve u janë paguar 178.079.681 denarë, ose 2.895.605 euro, për shpenzimet e udhëtimit për përdorimin e një makine në pronësi private. Këto rezultate janë pjesë e analizës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.

Për vitin 2015 shuma e paguar është 47,409,320 denarë ose 770,883 euro, për vitin 2016 shuma e paguar ishte 42.976.034 denarë ose 698,797 euro, për vitin 2017 shuma e paguar 31,488,060 denarë ose 512,000 euro, për vitin 2018 shuma e pagesës ishte 32.160.226 denarë ose 522.930 euro dhe për vitin 2019 për shpenzimet e rrugës deputetëve u janë paguar 24,046,041 denarë ose 390,993 euro.

Shuma e paguar në vitin 2015 është dukshëm më e lartë, pasi atëherë janë paguar tarifa transporti dhe detyrime të papaguara nga 2014.

Të drejtën për kompensime për harxhime të rrugës në vitin 2015 e kanë shfrytëzuar 90 deputetë, në vitin 2016 – 88 deputetë, në vitin 2017 – 86 deputetë, në vitin 2018 – 76 deputetë dhe në vitin 2019 – 75 deputetë.

SHPËRNDAJE