Harxhimi i përgjithshëm i energjisë në vitin 2017 do të rritet për 2.3%, ndërsa harxhimi i energjisë elektrike do të varet nga puna e kapaciteteve industriale të cilat marrin pjesë me 20% në harxhimin e përgjithshëm.

Edhe këtë vit komunikacioni do të jetë harxhuesi më i madh i energjisë, ndërsa në harxhimin e përgjithshëm pjesë më të madhe me 50% do të harxhojnë derivatet e naftës, rryma 27%, qymyrguri 6%, parashihet të jetë bilansi për harxhimin e energjisë në vitin 2017.

Bilanci energjetik është dokument i cili përmban harxhimet e përgjithshme nga të gjithë energjitë në shtet për një vit dhe në të shkruhen konsumimet gjegjësisht energjia e harxhuar./Telegrafi/