Me 83 vota për, shumica e deputetëve votuan për vendimin për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e Kuvendit. Tre deputetë të tjerë ishin të përmbajtur. 

Nga grupi parlamentar i LSDM-së njoftuan se nuk do të marrin pjesë në votimin e  vendimit për shfuqizimin e vendimit për shpërbërjen e Kuvendit, me arsyetimin që kjo parti nuk ka votuar një vendim të tillë. 

Me 80 vota për deputetët miratuna vendimin për ndyrshimin e Ligjit Zgjedhor me procedurë të përshpejtuar.