Me kamerë të fshehur shihen shumë detaje në një fabrikë kineze.

Në videon e bërë në një fabrikë kineze të smatfonëve shihet i tërë procesi i prodhimit të tyre dhe pamjet interesante dhe uniforme të të punësuarve kinezë.

https://youtu.be/OgIQz68Lo8Q