Sa për qind jeni pozitiv dhe sa negativ?

E shihni gotën gjysmë të mbushur me ujë apo gjysmë të zbrazur? Në testin e mëposhtëm, sprovojeni veten.

Gjendja juaj emocionale do të dakordohet me pyetjet të cilat do t’ju shtyjnë të mendoni njërën nga përgjigjet e dhëna.

Sprovohuni dhe kuptojeni veten më thellë se si ndiheni.

e