Ministri I drejtësisë Bilen Saliji realizoi takim zyrtar ambasadoren e Kroacisë Daniela Barashiq.

Ministri Saliji theksoi se Ministria e Drejtësisë është e interesuar për bashkëpunim institucional në fushën e jurisprudencës.

Ambasadorja uroi sukses qeverisë së re dhe theksoi se Kroacia si vend antarë I BE-së do të ndihmojnë Qeverinë e Maqedonisë në rrugën drejt plotësimit të kushteve për antarësim në BE.

Zonja Daniela Barashiq shprehu kënaqësi për realizimin e takimit me Ministrin e drejtësisë në funksion të vazhdimit të bashkëpunimit mes institucioneve kompetente.

Ministri Saliji iu falënderua për interesin e shprehur për bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së drejtësisë dhe Ambasadës së Kroacisë në Maqedoni.