Me siguri se çdo ditë i keni para në tastierë butonat nga F1 deri tek F12. Por ende se keni ditur se për ëfarë shërbejnë këta butonë në detaje. 

F1 – E hapë dritaren e ndihmës për thuajse çdo program.

F2 – Ju lejon t’ia ndryshoni emrin dosjes ose folderit të caktuar.

F3 – E hapë dritaren e kërkimit për aplikacionin që është aktiv gjatë momentit.

F4 – Kombinimi ‘Alt’ + F4 e mbyllë dritaren aktive.

F5 – Ju mundëson ta rifreskoni një faqe apo dokument.

F6 – E lëvizë kursorin në hapësirën e adresës në shumicën e shfletuesve të internetit.

F7 – Përdoret për kontrollimin e gabimeve gramatikore apo drejtshkrimore në aplikacionet e Microsoft-it, siç është ‘Microsoft word’.

F8 – Përdoret për t’u futur në menynë ‘BOOT’ të ëindoës-it kur e hapni kompjuterin.

F9 – E rifreskon dokumentin në ‘Microsoft word’ dhe dërgon e merr e-maile në Microsoft Outlook.

F10 – E aktivizon hapësirën e menysë të një aplikacioni të hapur. ‘Shift’ + F10 është njëjtë sikurse klikimi me tastin e djathtë.

F11 – E hapë ekranin e plotë në shfletues.

F12 – E hapë mundësinë ‘Save as’ në Microsoft word.