Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Lupço Nikollovski sot nga Shën Nikolla filloi me ndarjen e marrëveshjeve për qira të tokës shtetërore bujqësore mbi tre hektarë për përpunimin e kulturave të drithërave.

Shpallja publike është shpërndarë në 14 rajone nëpër shtet dhe në dispozicion ka ofruar sipërfaqe bujqësore prej 5,722 hektarë. Ky shpallje publike shkaktoi interes të madh dhe deri tani rekord tek fermerët me madje 258 marrëveshje të nënshkruara për qira.

“Pa ndonjë qëllim e kemi publikuar këtë shpallje për t’i rritur sipërfaqet e punueshme me kultura strategjike dhe ia dolëm. Pikërisht ky ishte synimi ynë nëpërmjet Planit Kombëtar të Prodhimit Ushqimor, për të siguruar sipërfaqe të reja bujqësore dhe për të rritur prodhimin vendas për përpunimin e kulturave strategjike. Kjo është sot pyetja që po shqetëson mbarë botën, një sfidë me të cilën po përballet çdo vend, si pasojë e luftës në Ukrainë. Si të stabilizohet prodhimi vendor dhe të sigurohet ushqim i mjaftueshëm”, deklaroi Nikollovski.

Ai potencoi se MBPEU në kohë ka krijuar masa për mbështetje, duke e sjell Planin kombëtar për prodhimin e ushqimit, në të cilin ka masa për mbështetjen e fermerëve gjatë furnizimit të mbeturinave artificiale, masa për rritjen e rendimentit nga kulturat strategjike, dhënien e hektarëve të rinj shtesë të tokës bujqësore për përpunim, masa për blegtorët, masa për mbështetje deri tek çdo fermer.