Për rerth 270.000 nxënës, prej të cilëve 188.000 filloristë dhe 80.000 të shkollave të mesme, sot është dita e fundit e gjysmëvjetorit të vitit shkollor 2016/2017. Pushimi dimëror do të zgjasë deri më 18 janar 2017 kur do të vazhdojë mësimi. Në vitin shkollor duhet të ketë 180 ditë pune, ndërsa duke pasur parasysh atë se në këtë vit shumica e festave janë në ditë pune, pushimi dimëror është më i shkurtë për një ditë, sqarojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.