Partitë bien dakord për ndryshimet e Kodit Zgjedhor në Maqedoni

Është arritur marrëveshje për Kodin zgjedhor. Përveç ndryshimeve që burojnë nga rekomandimet e OSBE/ODIHR-së, partitë politike tashmë kanë marrëveshje edhe për ndryshimin e kufijve të dy njësive zgjedhore, për balancimin e numrit të votuesve në to. Propozimi/ndryshimi në fjalë është i BDI-së.

“Është pranuar edhe amendamenti i BDI-së për transferimin e disa vendvotimeve nga zona gjashtë në zonën pesë në mënyrë që të balancohen dallimet mes njësive zgjedhore, në veçanti njësisë së gjashtë”, tha Artan Grubi, BDI.

Megjithatë problemi nuk është zgjidhur. Ky ndryshim rregullon brenda kufirit +-5% vetëm njësinë e gjashtë zgjedhore por jo edhe njësitë tjera. Në tre nga gjashtë njësitë akoma shkelet kufiri duke mos u eliminuar disbalanci.

Njësia e dytë ka +5,74% votues; njësia e tretë, -7,64% dhe njësia katër, -6,36% lëvizje nga mesatarja ligjore prej -+5%.

Problemi me disbalancin e numrit të votuesve në njësitë zgjedhore përsëritet përpara çdo cikli zgjedhor. Zakonisht, partitë gjejnë zgjidhje vetëm duke bërë kombinimet më të përshtatshme matematikore me kalimin e disa vendvotimeve nga njëra njësi në tjetrën. Nga BDI-ja ditë më parë thanë se mosrregullimi i disbalancit do të nënkuptonte një proces zgjedhor joligjor i cili do të mund të kontestohej në Gjykatën Kushtetuese nga cilido qytetar.

SHPËRNDAJE