Për nxënësit përsëritës të shkollës Politike

Nga: Prof. ABDULLA MEHMETI

Një mësim pa fjalë për drejtuesit e partive politike të shqiptarëve në Maqedoni

Sikur Zoti t’i kishte krijuar njerëzit për ta luftuar njëri-tjetrin, apo për t’u mbrojtur mes vete, do t’u kishte vënë brirë në kokë, sikur disa kafshëve.

Kush ia përgatit varrin tjetrit, ja ku përfundon…

Njerëzit e mençur dhe vizionarë, për të mirën e qytetarëve, shoqërisë, kombit dhe njerëzimit; në interes të përparimit, paqes, sigurisë, zhvillimit, lirisë dhe barazisë, vlerave demokratike dhe qytetëruese, gjithmonë gjejnë rrugë për bashkim mes njerëzve, ideve të dobishme, qëllimeve të përbashkëta fisnike, humane e progresive.

(10 shkurt 2020)