Përdorimi i ujit nga rubineti mund të shkaktojë shumë sëmundje të rrezikshme, ndër të cilat edhe kancerin, sipas shkencëtarëve amerikanë

Uji, para se të arrijnë në shtëpinë tonë, bën rrugëtim të gjatë nga aparatet për pastrimin e ujit deri në kilometra të tërë të gypave të ndryshkur

Me gjithë faktin që klori vërtet ndihmon në luftën kundër patogjenëve në sasi të mëdha të cilat jetojnë në ujin e tillë të fortë, mjetet dezinfektuese formojnë numër të madh bashkimesh të reja kimike, nga të cilat shumica janë shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, transmeton Telegrafi.

Është e njohur madje që edhe në ujë pa aromë klori ekziston reagens i veçantë i quajtur hipoklorit natriumi.

Prania e tij në ujin e çezmës ndihmon që të zvogëlohet prania e baktereve patogjene për rreth 99%.

Megjithatë, bakteret e vdekura mbeten në gypat e ujit, duke u bërë produkt i dorës së dytë, ndër të cilat janë kloroformi dhe trihalometani, të konsideruar ndër më të helmuarit.

Duke u akumuluar në trupin e njeriut, këto substanca shkaktojnë probleme në traktin gastrointestinal dhe në sistemin e frymëmarrjes.

Uji, para se të arrijnë në shtëpinë tonë, bën rrugëtim të gjatë nga aparatet për pastrimin e ujit deri në kilometra të tërë të gypave të ndryshkur. Natyrisht, disa nga patogjenët në të vërtetë shkatërrojnë klorin dhe natrium hipokloritin, mirëpo për t’i shkatërruar nevojiten doza të mëdha akalike, të cilat mund të shkatërrojnëjo vetëm bakteret, por edhe neve.

Sasi të mëdha trihalometani dhe kloroformi janë të pranishme në ujin e ujësjellësit, që mund të shkaktojnë pasoja të mëdha dhe serioze për shëndetin.

Hulumtuesit amerikanë kanë bërë eksperiment special, qëllimi i të cilit ishte të studiojë efektin e ekspozimit të zgjatur të kloroformit në trupin e minjve.

Rezultatet e këtij hulumtimi kanë treguar që produktet e dorës së dytë të dezinfeksionit në të vërtetë mund të shkaktojnë kancerin, si edhe probleme me organet riprodhuese.

Uji nga çezma mund të ndikojë negativisht në frytin, andaj shtatzënave u këshillohet të mos e pinë këtë ujë.