Vullnetarë të rinj nga organizatat komunale të Kryqit të Kuq në komunat e Koçanit, Kumanovës dhe Kriva Pallankës ndoqën trajnim dyditorë për mbrojtje dhe vetëmbrojtje në rast katastrofash.

Për fillim të kësaj nisme, u mbajt trajnim për edukatorë moshatarë në Kumanovë, kurse trajnimi tjetër do të mbahet në Koçan, ku temë do të jetë edukimi për HIV-SIDA.

Zbatimi i bashkëpunimit rajonal është i pari i këtij lloji për Kryqin e kuq të Maqedonisë.