,,Rreth flamurit  përbashkuar,  
Me një dëshirë e një qëllim…”  
 
Prof. Dr. Abdulla Mehmeti  
 
Ta ruajmë gjuhën tonë, kulturën, traditat dhe lidhjen e gjakut mes 
shqiptarëve kudo  janë,  Atdhe e  mërgim;  
Ta besojmë Zotin, secili sipas traditës fetare  trashëguar nga  parët, 
por  mos harrojmë se  këto fe, islame, katolike, ortodokse dhe besime  
tjera, ka edhe dhjetëra kombe e miliona besimtarë  nuk janë  gjakut tonë, 
prandaj nuk mund t’i kemi  gjithë vëllezër vetëm për shkak  bindjeve fetare;  
Ta duam Shqipërinë  gjithë, ta ndihmojmë e përkrahim  çdo formë e 
me çdo çmim, edhe kur nuk jemi shtetas  saj, se atë e kemi Atdhe  vetëm, se 
tjetër mëmë me lidhje gjaku nuk kemi, ndërsa shtete  tjera mund  krijojmë sa 
 na imponojnë rrethanat historike. 
 
Republika e Shqipërisë   
Udhëheqësit e Republikës  Shqipërisë ta duan dhe forcojnë shtetin; ta 
ndihmojnë çdo shqiptar brenda dhe jashtë vendit, si detyrim kombëtar e 
historik; ta udhëheqin e orientojnë politikën shtetërore  frymën e vlerave 
demokratike perëndimore, pa u luhatur mes interesave gjeostrategjike  
krijohen dhe shuhen  rrjedhat e historisë. 
Drejtuesit e Shqipërisë, ta ruajnë shtetin, institucionet e tij dhe interesat e 
qytetarëve, duke mos lejuar me asnjë çmim shembjen e shtetit ligjor, degradimin 
moral, korrupsionin, nepotizmin, kontrabandën, shitjen e interesave shtetërore, 
interesave kombëtare dhe  interesave  aleatëve  natyrshëm  kombit dhe 
shtetit; ta ruajnë tërësinë territoriale dhe integritetin e vendit; ta rritin prestigjin 
e vendin dhe ta forcojnë ndikimin  strukturat e integrimeve euroatlantike.   
 
Republika e Kosovës      
Udhëheqësit e Kosovës, me liri  krijuar me sakrificën dhe gjakun e 
shumë gjeneratave  martirizuara, ta ruaj dhe forcojë shtetin dhe pavarësinë e 
tij;  krijoj miq e përkrahës kudo  u mundësojnë kushtet, duke pasur 
përherë obligim  shenjtë mbrojtjen e tërësisë tokësore, integritetin territorial, 
sovranitetin e shtetit dhe ruajtjen e pasurisë shtetërore;  mos bëhen pre e 
bandave kriminale  krijuara dhe instaluara  pushtet nga armiqtë   
përbetuar  Kosovës dhe  kombit shqiptar. 
Drejtuesit e Republikës  Kosovës duhet ta kenë preokupim  
përhershëm ruajtjen e identitetit, gjuhën, kulturën, vlerat historike, traditat dhe 
veçoritë kombëtare, zhvillimin ekonomik, kulturor dhe arsimor, si dhe sigurinë e 
shqiptarëve, si  Kosovë edhe  krahinat e mbetura jashtë territorit aktual  
saj,  Luginën e Preshevës dhe  Sanxhak, duke pasur për synim strategjik 
afatgjatë integrimin sa   shpejtë,  plotë dhe  natyrshëm  tyre  
hapësirën etnike shqiptare.  
 
Shqiptarët  Maqedoni  
Shqiptarët  Maqedoni duhet ta rikthejnë besimin e humbur  fuqinë e 
tyre vepruese,  potencialin ekonomik dhe intelektual për ndryshimin e fatit  
tyre.  shtetin ku aktualisht jetojnë, ata janë autoktonë, janë  numër  
konsiderueshëm dhe kanë vazhdimësi  traditën e formimit  këtij shteti  
përbashkët me  tjerët. Shqiptarët  Maqedoni përbëjnë afër gjysmën e 
popullsisë  këtij vendi dhe jetojnë  trojet e veta etnike,  cilat përbëjnë  
tepër se gjysmën e territorit  këtij shteti, prandaj nuk kanë nevojë për imponim 
 zgjidhjeve  tjera nga jashtë,  panatyrshme dhe  padobishme për interesin 
e tyre aktual.  Maqedoni, shqiptarët kanë nevojë për udhëheqës  denjë,  
ditur e strategë,  cilët mund t’i çojnë përpara proceset politike  vend, pa 
pasur nevojë t’i acarojnë marrëdhëniet mes popullit  tyre me popujt tjerë dhe 
grupet etnike  vend, as me shtetet fqinje, me  cilat i lidh një vazhdimësi 
territoriale shumë  e vogël se me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e 
Kosovës,  cilat  bashku duhet  krijojnë struktura rajonale funksionale  
interes  zhvillimit  përbashkët ekonomik dhe  interes  ruajtjes  paqes 
dhe stabilitetit  rajon dhe jo vetëm.  
 
Shqiptarët  kontekst rajonal     
 gjithë shqiptarët  Gadishullin Ilirik duhet të krijojnë lidhje intensive, 
dinamike dhe dobiprurëse, duke e forcuar bashkëpunimin mes vete dhe me 
vëllezërit e tyre  vendet  tjera, sidomos me shqiptarët  Turqi, Greqi dhe 
Itali,  cilët përbëjnë etnitete  fuqishme  ato vende, me potenciale  mëdha 
ekonomike, si edhe me mërgatën shqiptare, sidomos  Shtetet e Bashkuara  
Amerikës dhe shtetet e Bashkimit Evropian. Shqiptarët  këto vende janë pjesë 
e pandarë e kombit shqiptar dhe mbështetës  fuqishëm  vëllezërve  tyre  
çdo rrethanë.   
Republika e Shqipërisë, Republika e Kosovës dhe Shqiptarët e Maqedonisë 
duhet  kujdesen vazhdimisht për ruajtjen e lidhjeve  tyre kulturore, 
ekonomike dhe politike me komunitetet shqiptare  vendet tjera.  
 
Shqiptarët  Mal  Zi 
Shqiptarët  Mal  Zi janë pjesë e pandarë e kombit shqiptar,  cilët 
kanë potencial ta ruajnë identitetin e tyre kombëtar, ta përparojnë statusin e tyre 
juridik-kushtetues dhe ta rritin ndikimin politik e ekonomik  Republikën e 
Malit  Zi, i cili si shtet, tradicionalisht është sa i popullit malazez edhe i popullit 
shqiptar  Mal  Zi.  
 
Shqiptarët  Luginën e Preshevës 
Shqiptarët  Luginën e Preshevës duhet ta ri aktualizojnë vazhdimisht 
çështjen e tyre para organizmave ndërkombëtarë; ta ruajnë dhe forcojnë 
identitetin e tyre kombëtar, kulturor dhe gjuhësor; t’i forcojnë lidhjet me 
Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë; si dhe  mos lejojnë zbrazjen e trojeve  
veta etnike nga elementi shqiptar, për  krijuar alibi për sundimin e përhershëm 
dhe asimilimin e tyre, deri  krijimin e kushteve optimale për një zgjidhje  
përhershme dhe  qëndrueshme për Luginën e Preshevës. 
Shqiptarët  Greqi  
Çështja e shqiptarëve  Greqi,  një nga vendet fqinje  Shqipërisë, 
duhet  trajtohet si çështje e përbashkët, Çështja e Çamërisë dhe Çështja e 
arvanitasve,  cilët janë autoktonë  këtë vend, përbëjnë numër  
konsiderueshëm  popullsisë dhe kanë potencial  gjithmbarshëm për 
integrimin e tyre  natyrshëm  procesin e zhvillimit  kombit shqiptar si 
tërësi, qoftë përmes strukturave euroatlantike, qoftë përmes formave  tjera 
moderne integruese.  
 
Shqiptarët  Turqi 
Shqiptarët  Turqi përbëjnë një potencial  madh kombëtar dhe 
ekonomik, si për shtetin ku ata jetojnë edhe për kombin shqiptar  cilit i takojnë, 
me identitet, histori, kulturë dhe tradita. Shqiptarët  Turqi paraqesin një 
potencial  jashtëzakonshëm ekonomik dhe strategjik edhe për kombin shqiptar, 
duke pasur parasysh pozitën e vendit  tyre mes tri kontinenteve, fuqinë 
ekonomike dhe ushtarake  shtetit ku ata janë faktor me rëndësi dhe strukturat 
integruese  këtij vendi  nivele ndërkombëtare. Por, jo gjithçka  vjen nga 
aleati i natyrshëm i kombit shqiptar, Republika e Turqisë, përherë është e 
dobishme për interesin e përgjithshëm  shqiptarëve  rajon, sidomos duhet  
kihen parasysh ndikimet e rrymave fetare,  cilat depërtojnë përmes këtij shteti, 
nën ndikimin e politikës ruse dhe satelitëve  saj  mesin e disa shteteve arabe, 
sidomos  qeverisë  sotme  Iranit.  
 
Arbëreshët e Italisë   
Shqiptarët e Italisë janë pjesa  vitale dhe potenciali  i madh i 
shqiptarëve jashtë shtetit amë, si nga niveli intelektual, zhvillimi i traditave 
shtetërore, sidomos diplomacia dhe ruajtja e raporteve  shqiptarëve me Selinë 
e Shenjtë, e cila përbën qendër  rëndësishme  krijimin e politikave globale  
botën e sotme. Arbëreshëve  Italisë duhet t’u jepet  tepër hapësirë dhe 
sferën e arsimit, ekonomisë, strukturave  sigurimit  shtetit dhe diplomacisë.   
 
Shqiptarët  Kroaci 
Shqiptarët  Kroaci përbëjnë një komunitet  kombinuar, me elemente 
vendëse,  cilët veten e ndjejnë si pasardhës  ilirëve, arbëreshët e Zarës dhe 
shqiptarët e ngulitur  këtë shtet gjatë periudhës  ish federatë jugosllave, kur 
shumë shqiptarë nga Kosova, Maqedonia, Malit i Zi dhe Lugina e Preshevës gjetën 
punë dhe siguri  Kroaci, ku ngritën edhe bizneset e tyre gjatë kësaj periudhe, 
por edhe kontribuuan fuqishëm  pavarësimin e këtij shteti. Ky komunitet ka 
nevojë për përkujdesje  vazhdueshme nga Shqipëria dhe Kosova, sidomos nëse 
merren parasysh lidhjet miqësore tradicionale  këtij vendi me shqiptarët. 
Potenciali i shqiptarëve  Kroaci duhet  shfrytëzohet nga bota akademike 
shqiptare, duke pasur parasysh traditën   gjatë arsimore she shkencore  
këtij vendi, ku një pjesë e rëndësishme e saj kanë qenë edhe shqiptarët  Kroaci, 
veçanërisht shqiptarët e Zarës, nga kanë dalë  paku tre akademikë me famë 
botërore.      
 
Shqiptarët  Amerikë  
Shqiptarët  Shtetet e Bashkuara  Amerikës përbëjnë pjesën  vitale 
ekonomike dhe elementin me ndikim   fuqishëm  vendimmarrjen 
ndërkombëtare, duke pasur parasysh lidhjet tradicionale  këtij shteti  raport 
me shqiptarët, e dëshmuar përgjatë historisë si aleati  besnik dhe  me 
ndikim  ruajtjen e interesave shtetërore dhe kombëtare  shqiptarëve, si  
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe kudo ku është mbrojtur interesi i tyre kombëtar.   
 
Shqiptarët  Evropë  
Shqiptarët  shtetet e Evropës janë  numër  madh, kanë potencial  
konsiderueshëm ekonomik dhe ndikim  politikat e shteteve ku ata jetojnë, 
punojnë dhe veprojnë, prandaj, kjo pjesë e pandarë e kombit shqiptar duhet  
jetë përherë e lidhur reciprokisht me pjesën tjetër  kombit shqiptar  Atdhe, 
përtëritjen ekonomike  vendit. Por edhe drejtuesit dhe institucionet e shteteve 
shqiptare duhet ta rritin ndikimin e vet, rmes institucioneve  shtetit, 
përfaqësive diplomatike, institucioneve kulturore, arsimore, shkencore, 
informative dhe formave  tjera, për ruajtjen e identitetit, gjuhës, kulturës dhe 
traditave kombëtare  kësaj pjese  kombit shqiptar, sidomos  gjeneratave  
reja  cilat natyrshëm shfaqin tendenca  integrimit  plotë  shoqëritë 
vendëse ku ata jetojnë dhe lehtë mund t’i nënshtrohen procesit  asimilimit.  
 
Porosi  shenjta    
Duhet  jetë preokupim i përhershëm i shteteve shqiptare dhe i  gjithë 
shqiptarëve,  krijojnë sa  tepër institucione  përbashkëta ekonomike, 
financiare, kulturore, arsimore, shkencore, shëndetësore, informative dhe  
tjera, aty ku ekzistojnë mundësitë optimale, pa marrë parasysh ndarjet 
administrative  shumë shtete,  cilat do  reflektojnë  ngritjen e 
përgjithshme ekonomike, politike dhe kulturore  kombit shqiptar,  shekullin 
e ri dhe  pastaj.  
Shtetet shqiptare duhet ta kenë detyrim  përhershëm edhe sigurinë dhe 
mbrojtjen e  gjithë shqiptarëve  rast  kërcënimeve nga jashtë dhe  
rrezikimit  qenies  tyre, qoftë përmes strukturave  veta  sigurisë 
kombëtare, qoftë përmes strukturave  sigurisë globale. 
Por, edhe secili  e ndjen veten shqiptar ka detyrime ndaj kombit dhe 
Atdheut. Çdo çast  jetës suaj pyetni veten: Çfarë bëra sot për kombin tim dhe 
për Atdheun? Asnjëherë nuk është e mjaftueshme  vetëkënaqeni me vepra  
vogla, me ndihma humanitare, me një zgjatje dore vëllezërve  gjakut, me një 
gjest ose vepër pak  rëndësishme. Kombit dhe Atdheut ende i duhen përpjekje 
dhe sakrifica  mëdha,   mbijetojmë  botën e sotme  konkurrencës  
egër dhe  proceset e globalizmit.   
      
Shkup, 1 janar 2017        
(Autori është Kryetar i Akademisë Shqiptare Amerikane  Shkencave dhe 
Arteve, me seli  Shkup)