Në kazermën Ilinden – Shkup do të mbahet solemnitet me rastin e pranimit të 90-të ushtarëve të rinj profesionist në shërbim në Armatën e Republikës së Maqedonisë.
Në solemnitet, para ushtarëve të rinj profesionist do të mbajë fjalim ministri i Mbrojtjes, Zoran Jolevski, ndërsa do të merr pjesë edhe zëvendësministri i Mbrojtjes Bekim Maksuti dhe përfaqësues të Shtatmadhorisë së Armatës të Republikës së Maqedonisë.