Qenan Aliu i shkruan letër të hapur Pendarovskit. Ja se çfar kërkon në letrën e tij!

I nderuari President z. PENDAROVSKI,
Siç edhe jeni në dijeni , Gjykata Kushtetuese e RMV nuk bënë pjesë në pushtetin gjyqsorë, por Ajo mbronë kushtetutshmërinë e ligjeve dhe ligjshmërinë e akteve të përgjithshme.Në VEÇANTI MBRONË TË DREJTAT DHE LIRITË E QYTETARËVE.
Andaj, Ju lutemi z. President,të shpërfaqni autoritetin tuaj për bashkëveprim me Gjykatën Kushtetuese ,e cila SA MË SHPEJTË që të jetë e mundur VENDIMET dhe AKTVENDIMET që i sjellë kushtetusja në (,,Gazetën zyrtare të RMV-së ,,) të SHPALLEN edhe në GJUHËN SHQIPE kuptohet në pajtim me ligjin në fuqi.
z. President këtë të drejtë të qytetarëve shqiptarë të garantuar me kushtetutë dhe me ligj së pari PA ANULIM duhet tjua garantojë dhe zbatojë kjo gjykatë si maja më e lartë për mbrojten e të drejtave të njeriut. Fundja sepse dhe vetëm sepse VENDIMET e Gjykatës Kushtetuese vlejnë ERGA OMNES,, (Për të gjithë) si obliguese për rrespektim dhe zbatim .
Mediat e bëjnë punën e tyre, andaj rrespekte për Ju për kohën që ndatë për ti lexuar këto rreshta .
Nga një qytetar,
Qenan ALIU

 

SHPËRNDAJE