Magjistri i diplomacise Rilind Dauti nga Shkupi ka nje propozim. Si e komentoni?

Rilind Dauti shkruan:

Një propozim për flamur të ri që do ta përfaqësonte më saktë realitetin demografik të këtij shteti.

Shpjegimi i këtij diagrami të bërë në mënyrë amatore nga unë:

Nijansa e të verdhes merret nga flamuri aktual i Maqedonisë së Veriut;

Nijansa e të kuqes merret nga flamuri i Shqipërisë;

E zeza është e përbashkët te flamuri kombëtar shqiptar dhe flamuri i organizatës VMRO.

Në këtë mënyrë fitohet një flamur shtetëror që do të respektohej nga të gjithë.

Lirisht jepeni mendimin tuaj mbi këtë propozim.