Ringo, aplikacioni që do zëvendësojë Skype, funksionon pa internet

Aplikacioni Ringo, po përpiqet ta rivalizojë Skype duke e ofruar shërbimin e tij pa lidhje interneti dhe me tarifa lokale, duke përdorur kabllot e nëndetëseve.

Kjo nënkupton që ky aplikacion do të jetë 25 cent më i lirë se Skype.

 Kur një telefonatë bëhet nëpërmjet aplikacionit Ringo, ky lidhet si me rrjetin telefonik vendas dhe e mundëson telefonatën me tarifa të ulëta.

Aplikacioni është i mundur në Australi, Belgjikë, Brazil, Kanada, Gjermani, Hong Kong, Itali, Japoni, Meksikë, Poloni, Hollandë, Singapor, Spanjë, Zvicës, Britani të Madhe dhe SHBA.