Entit Shtetëror i Statistikave (EShS) raportoi se në vitin 2022 janë regjistruar 514 436 hektarë tokë e punueshme, e cila është zvogëluar për 0.4% në krahasim me vitin 2021, transmeton Portalb.mk.

Në tokën e punueshme në vitin 2022, zvogëlim është vërejtur në të gjitha kategoritë.

Në të njëjtën periudhë, rritje në prodhim u regjistrua në disa kultura, përveç trangujve, ku u regjistrua zvogëlim.