Deri tani janë harxhuar mbi 600 milionë euro për të ndryshuar dukjen e Shkupit për projektin që deri tani njihet si ‘Shkupi 2014’ por diçka nuk shkon si duhet.

Në bregun e lumit ‘Vardar’ shihen shishe plastike, mbeturina dhe mbetje tjera që duhej të ishin në vendet e posaçme për mbeturina. Ashtu siç i ngjan një metropoli, ashtu si duan ta quajnë.

shishe-2014