Këtë mëngjes në rajonin e Shkupit janë matur përqendrime të PM10 prej 433.18 mikrogramë për metër kub, 191.57 afër Rektoratit, 184,01 në Lisiçe, 165,95 në Karposh, 138,83 në Milladinovc dhe 109,78 në Qendër.

Në stacionet tjera matëse janë matur 126.49 mikrogramë në Manastir, në Kërçovë, 148.06, Tetovë 95.82, Veles 126.87, Koçanë 118.48 dhe Kumanovë 83,81 mikrogramë për metër kub.