Si të organizohet mësimi në pandemi, “Megjashi”, fillon hulumtimin

Hulumtim mbi qëndrimet dhe përvojën e prindërve / kujdestarëve për metodat e organizimit të procesit arsimor të fëmijëve për vitin shkollor 2020/2021

Të dashur prindër/kujdestarë,

Qëllimi i këtij studimi është të hulumtojë qëndrimet dhe përvojat e prindërve, fëmijët e të cilëve janë të përfshirë në procesin arsimor.

Për të mbështetur nevojat e fëmijëve dhe rekomandimet adekuate tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) për organizimin më të përshtatshëm të vitit shkollor të ardhshëm 2020/2021, për Ambasadën e Parë të Fëmijëve në Botë Megjashi është jashtëzakonisht e rëndësishme të dëgjon mendimet dhe pikëpamjet e prindërve/kujdestarëve.

Ju lusim për që mendimet e juaja të sinqerta dhe përgjigjet e pyetjeve të shënoni në këtë pyetësor. Pyetësori përbëhet prej 28 pyetjeve, disa prej tyre me përgjigje të ofruara nga të cilat ju duhet të zgjidhni një ose më shumë opsione dhe një pjesë më e vogël e pyetjeve të llojit të hapur për të cilin ne kërkojmë mendimin tuaj. Pyetjeve që kërkojnë nga ju të shkruani mendimin tuaj janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe ju lutemi që t’ju përgjigjeni atyre.
https://www.surveymonkey.com/r/TF75CXD